Dart S15 - X100 - Grand Open SEPTEMBER 18

Trò chơi: MU Online

Xếp hạng trên toàn thế giới: #4 | MU Online Cấp: #4 | Quốc gia: United Kingdom | Bỏ phiếu | Truy cập trang web


Trong khoảng

SEASON 15 LATEST - UNIQUE BRAND NEW SERVER GRAND OPENING / FREEBIES / PRO ANTIHACK / AUTOMATIZED IN-GAME EVENTS - BOSS ANNOUNCEMENTS / SPECIAL NEW JEWELS - UNIQUE NEW QUESTS - REWARDS / NO WEBSHOP - NO READY ITEMS FOR SALE / HELPFUL, RESPONSIVE STAFF / NO LAGS - 24/7 UPTIME / COME ALL

Server is running on latest Season 15 server files with our custom settings and features. All game Monsters, Events, Bosses are in a perfect condition.

Our professional team will be able to fix or change any incorrect thing what can be found and will be reported by players.

Below you can find a list of highlighted things why should you choose exactly us.

 

Helpful & Responsible administration. We care your opinion!

Latest season server files. Enjoy the best possible quality!

Unique conceptual game worlds. You will not get bored here!

Automatized Monthly events: Top Voter, BC, DS, CC!

Automatized in-game Events and Boss announcements!

Special New Jewels and Unique New Quests and Rewards!

No Webshop and No ready items for sale. Only some materials!

24/7 Uptime and protection dodos, cheats! High stability anti hack!

Everything is done by us. Each part of the game professionally configured!


Phiếu bầu trò chơi

Số liệu thống kê dưới đây là dữ liệu hợp pháp và chính xác do hệ thống SupremeTop100 ghi lại. Hệ thống của chúng tôi rất nỗ lực để lọc dữ liệu bất hợp pháp nhằm cung cấp cho bạn số liệu thống kê chính xác.

Bạn có thể yên tâm rằng phiếu bầu trong trò chơi mà bạn thấy ở đây là từ những người dùng hợp pháp thực sự chứ không phải bot.


Những ngày mà người dùng truy cập nhiều nhất?

Số liệu dưới đây sẽ giúp bạn xem và hiểu trò chơi này được truy cập nhiều nhất vào những ngày nào.


Hành vi của khách truy cập là gì?

Sử dụng thông tin dưới đây, bạn có thể thấy và hiểu được mức độ phổ biến của trò chơi này, so sánh khách truy cập mới và khách quay lại.


Các lượt truy cập đến từ đâu?

Những quốc gia hàng đầu là gì?

Các số liệu trên có dữ liệu tổng hợp để bạn có thể thấy rõ những quốc gia có nhiều khách truy cập nhất. Điều này rất hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi có nhiều người chơi hơn ở một quốc gia cụ thể mà bạn chọn.

Bạn có thể xem ở đây và quyết định xem trò chơi này có phù hợp với ý thích của bạn về mặt quốc gia hay không.


Khi nào người dùng truy cập nhiều nhất?

Sử dụng dữ liệu dưới đây để biết người dùng hoạt động tích cực nhất vào những giờ nào trong ngày. Dữ liệu này khác với Số lần xem trang vì nó phản ánh những người dùng duy nhất.

  • Người dùng - đại diện cho các cá nhân truy cập và bình chọn trò chơi này. Nếu cùng một người dùng đó rời đi và quay lại sau, lượt truy cập thứ hai của họ sẽ không làm tăng số lượng người dùng (vì họ đã được tính trong quá khứ).

Những thiết bị nào được sử dụng?

Lưu lượng truy cập đến từ đâu?

Có gì đó không đúng ? Báo cáo trò chơi này