Wybierać na drodze głosowania Ragnarok Online Top 100.

Pamiętaj, że żadne oszustwa nie są dozwolone (VPN, proxy, boty) i jeśli wykryjemy, że próbujesz oszukiwać, zostaniesz zablokowany w głosowaniu.


Aqua Ragnarok Online 255 120 High Rate Pre-Renewal

Proszę dokończyć weryfikację.

Możesz głosować tylko raz na 12 godzin.

Boost your Ragnarok Online game with SupremeTop100!