Iboto si Diamond MU - Welcome to join Today.

Mangyaring tandaan na walang pinahihintulutang pandaraya (vpn, proxy, bots) at kung mapatunayan namin na sinusubukan mong mandaraya ay ipinagbabawal sa pagboto.


Isumite ang iyong boto sa ibaba

Mangyaring kumpletuhin ang pag-verify.

Maaari kang bumoto isang beses bawat 12 oras lamang.

Palakasin ang iyong laro gamit ang SupremeTop100!