Bumoto sa Tales Runner Top 100.

Mangyaring tandaan na walang pinahihintulutang pandaraya (vpn, proxy, bots) at kung mapatunayan namin na sinusubukan mong mandaraya ay ipinagbabawal sa pagboto.


Global Talesrunner - OPEN ENGLISH SERVER 2020 - 20X EXP

Mangyaring kumpletuhin ang pag-verify.

Maaari kang bumoto isang beses bawat 12 oras lamang.

Boost your Tales Runner game with SupremeTop100!