Bumoto sa Ragnarok Online Top 100.

Mangyaring tandaan na walang pinahihintulutang pandaraya (vpn, proxy, bots) at kung mapatunayan namin na sinusubukan mong mandaraya ay ipinagbabawal sa pagboto.


Aqua Ragnarok Online 255 120 High Rate Pre-Renewal

Mangyaring kumpletuhin ang pag-verify.

Maaari kang bumoto isang beses bawat 12 oras lamang.

Boost your Ragnarok Online game with SupremeTop100!